ی.م تعداد بازدید: 6640 |

31 مرداد 96

#یادداشت_کوتاه

🔸پدرانِ اصلاحات؟؟!!◽️
تئوریسین هایِ اصلاحطلب یا اپوزوسیون های ضدِ اسلام؟

▫️اصل مسلم اصلیترین تئوریسین های اصلاحطلب، سکولاریسم است و از لوازم سکولاریسم، همین هجویاتی است که به پیامبر و ائمه و قرآن نسبت داده شده! کیست که نداند کدیور ائمه را معصوم نمی داند؟! کیست که نداند گنجی امام زمان را قبول ندارد؟ و قرآن را کلام خدا نمیداند؟ کیست که نداند گنجی و سروش و کدیور دست در دست هم بر علیه نظام و امام رسما فعالیت می کردند؟! یا اینکه سروش گفته قرآن حاصل ذهن پیامبر است و یا ... . اساسا فلسفه ی سکولاریسم بر این پایه بنا شده است که زندگی با در نظر گرفتن ارزش‌ها پسندیده‌است و دنیا را با استفاده از دلیل و منطق، بدون استفاده از تعاریفی مانند خدا و یا هر نیروی ماورای طبیعی دیگری، بهتر می‌توان توضیح داد و این دقیقا متضاد تعالیم دینی اسلام است.

🔹اصلاحاتی هایی که در ایام پس از انتخابات دوم خرداد 76 تحت تعلیم و تفکرات شاذ عبدالکریم سروش و حلقه کیان بودند، اندیشه های سروش را در خصوص سکولاریسم مبنی بر:«حکومت سکولار، حکومتی است که دین را نه مبنای مشروعیت خود قرار می دهد نه مبنای عمل خود» و «سکولاریسم به معنای کنارگذاشتن آگاهانه دین از صحنه معیشت و سیاست» به شدت ترویج میکردند.

🔺سعید حجاریان تئوریسین اصلاحاتی که گفته «ما مدافع جمهوریت نظام هستیم» و اینکه «استاد مطهری جمهوری را فرم و اسلام را محتوای حکومت می داند را ما قبول نداریم» گویای اندیشه حاکم بر اصلاحاتی های دین ستیز است.

🖇پ.ن: با مرور سخنان و مواضع اینان، در میابیم که این تئوریسین های اصلاحطلب اپوزوسیون نظام و انقلابند یا ماجرا بیخ دار تر از این هاست؟!

ادامه دارد ...

🖊 ی.م
دانشجوی دانشگاه گیلان

دیدگاه (0)
به اشتراک بگذارید:
security code

گالری تصاویر