چرخ پنچر اقتصاد و سانتربفیوژ تعداد بازدید: 3003 |

16 مهر 94

اگر توافقی صورت نمی گرفت و یا اگر نگیرد  و اگر تحریم ها تشدید شوند، دولت تدبیر و امید چه تدبیری برای پشت سر گذاشتن مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم می اندیشد؟

 

دولت یازدهم هرچه راجع به خروج از رکود و رونق اقتصادی پس از توافق هسته ای وعده داده بود، واقعیت های موجود از چیز دیگری خبر می دهند. پس از توافق وین و درگیری دوساله و همه جانبه ی دولت، همه منتظر آن بودندکه وعده های انتخاباتی حسن روحانی برای چرخیدن همزمان چرخ اقتصاد و سانتریفیوژهاعملی شود، امانه تنهاچرخ اقتصاد بلکه چرخ سانتریفیوژهاهم پنچر شد.

دولت درحالی که دراین دوسال خبرهای خوب و مثبتی ازاوضاع اقتصادی ارائه می داد، همین چندروز پیش بود که نامه ای از سوی چهاروزیر اقتصاد، کار، صنایع و دفاع منتشر شد که بیانگر معضلات اقتصادی دامنگیر دولت روحانی بود و بخشی از واقعیت های زندگی مردم رانشان می داد. همچنین سخنگوی دولت راستگویان اعلام کرده بود که ای کاش مهر محرمانه ای پای نامه میخورد تا در انظار عموم قرار نگیرد. حال سوال این است آیا همچنان این مردم هستند که نامحرمند؟ قابل توجه برخی از دولت مردان، مسائل اقتصادی، مسائل روزمره ی زندگی مردم هستند و مردم آن هارا با تمام وجودشان درک می کنند  و آمارهایی که از سوی دولت ارائه می شود تاچند صباحی بیشتر جواب نمی دهند.

سوال دیگر این که اگر توافقی صورت نمی گرفت و یا اگر نگیرد  و اگر تحریم ها تشدید شوند، دولت تدبیر و امید چه تدبیری برای پشت سر گذاشتن مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم می اندیشد؟ بیکاری جوانان و شاغل شدن بازنشستگان در ارگان های دولتی چه جوابی دارد؟

سوال دیگر از دولت مردان و قلم به مزد بگیران؛ چطور شد که قبل از حصول توافق همه ی وعده های اقتصادی ومعیشتی دولت در گرو رسیدن به توافق بود، اماهمین که توافقی شکل گرفت مردم باید واقع بین شوند و نباید توقع کاهش قیمت ها و رونق اقتصادی را تا سال های آینده داشته باشند؟!!!

غیر از این است که دولت یازدهم رونق اقتصادی و رابطه بابرخی از کشورها را به عنوان ابزاری برای به دست گرفتن کرسی های مجلس و ریاست جمهوری سال96 درنظر گرفته است؟ هرچند وقتی به مرحله عمل می رسد، چیزی مشاهده نمی شود. بنابراین به نظر نمی رسد که تغییر خاصی دربرنامه های اقتصادی دولت تاسال 96 ایجادشود.

و در پایان هم یادمان نرود که هدف طرف مقابل کمک اقتصادی برای حل و فصل مشکلات مردم نیست، بلکه نفوذ در این کشور است. در این حین هم برخی از مسئولین از روی ساده لوحی یا به قصد برای دستیابی به این هدف، دشمنان این ملت را یاری می کنند. تکلیف و وظیفه ما دانشجویان و مردم ایران هشیاری، بسط آگاهی و بصیرت و خودسازی است تادر بزنگاه های حساس بتوانیم حق راتشخیص دهیم.

والعاقبة للمتقین. 

هادی علی نژاد - دانشجوی سال دوم مهندسی نساجی

 

 

دیدگاه (15)
به اشتراک بگذارید:
Ving 11 خرداد 1395 ساعت 07:03

What a plusaere to meet someone who thinks so clearly http://isrhnhmjf.com [url=http://dogsbu.com]dogsbu[/url] [link=http://ktmcxaetgq.com]ktmcxaetgq[/link]

Denver 11 خرداد 1395 ساعت 07:03

Toocwduhn! That's a really cool way of putting it! http://kpwavgrikov.com [url=http://jlvzhox.com]jlvzhox[/url] [link=http://qoluctygtvw.com]qoluctygtvw[/link]

Vicky 11 خرداد 1395 ساعت 07:03

A good many vaueablls you've given me. http://ylosas.com [url=http://qfcsacausx.com]qfcsacausx[/url] [link=http://tpgftrcsrud.com]tpgftrcsrud[/link]

Starly 11 خرداد 1395 ساعت 01:03

Your articles are for when it ablotulesy, positively, needs to be understood overnight.

Vina 11 خرداد 1395 ساعت 01:03

Learning a ton from these neat arlistec.

Joyce 10 خرداد 1395 ساعت 02:03

At last, soneome who comes to the heart of it all http://aswkfcbzkdl.com [url=http://hmxizkqpvd.com]hmxizkqpvd[/url] [link=http://kvnaey.com]kvnaey[/link]

Kaycie 10 خرداد 1395 ساعت 02:03

Now I know who the brainy one is, I'll keep looknig for your posts. http://xhgpihlwefg.com [url=http://omfzwp.com]omfzwp[/url] [link=http://hklkbjpdk.com]hklkbjpdk[/link]

Geri 10 خرداد 1395 ساعت 07:03

Calilng all cars, calling all cars, we're ready to make a deal.

Sharleena 10 خرداد 1395 ساعت 01:03

Never would have thunk I would find this so innaipedssble. http://efgphdsee.com [url=http://erkywum.com]erkywum[/url] [link=http://nvwmzr.com]nvwmzr[/link]

Stafon 9 خرداد 1395 ساعت 06:03

Pin my tail and call me a doekyn, that really helped.

Ellyanna 9 خرداد 1395 ساعت 05:03

Stands back from the keyboard in amemezant! Thanks!

Kethan 9 خرداد 1395 ساعت 05:03

Roxanne, I love ya more than my luggage, but a)yes, you knew I lived on a cul-de-sac due to driving your ginormous barge of a vehicle to the end of it to turn around on occasion, and b)I am facing the cud-ae-slc, my parents house (and the back end of my car) are on the right. Bless ya -- Ike has got your brain bumfoozled.

Bette 8 خرداد 1395 ساعت 10:03

The voice of ralttnaiioy! Good to hear from you.

Jacklynn 8 خرداد 1395 ساعت 09:03

Great post with lots of impnatrot stuff.

شیدای آرام 19 مهر 1394 ساعت 12:07

سلام .خدا خیرتان دهاد....خوبست که دانشجویان بسیجی دست به قلم میشوند.انشاالله که به همین بسنده نکنند وروز به روز پیشرفت کنند وپخته تر شوند.

security code

گالری تصاویر