31 مرداد 96

در یک دولتی شخصی در بستن قرار داد کرسنت دست داشت که از قضا متهم به رشوه دادن و از این قبیل مسائل بود
که شرکت خارجی محکوم گشت ولی چند سال بعد با روی کار آمدن دکتر

31 مرداد 96

#یادداشت_دانشجویی

🔸چهار سالی که نکوست از بهارش پیداست
تا 1400 با روحانی اما ......

🔻بی شک «تا 1400 با روحانی» یکی از شعارهایی میباشد که در دوران انتخابات،حامیان رییس جمهور محترم دکتر روحانی به عنوان یک

31 مرداد 96

#یادداشت_کوتاه

🔸پدرانِ اصلاحات؟؟!!◽️
تئوریسین هایِ اصلاحطلب یا اپوزوسیون های ضدِ اسلام؟

▫️اصل مسلم اصلیترین تئوریسین های اصلاحطلب، سکولاریسم است و از لوازم سکولاریسم، همین هجویاتی است که به پیامبر و ائمه و قرآن نسبت داده شده!

28 مرداد 96

💠#یادداشت_دانشجویى


🔹قول ها و وعده های بدون عمل، آقای رئیس جمهور انگار تمامی ندارد حتی حرف هایش هم انگار جامه عمل نخواهد پوشید.

🔹از وعده های برداشته شدن تمامی تحریم ها گرفته که تحریم های

28 مرداد 96

 

⭕️توهم آزادى⭕️

🔸در دنیای جدید برنده میدان حریفی است که ذهن ها را در اختیار خود داشته باشد.

🔹در تعریف جدید آزادی ،مرز های تخیل نفسانی جمعی از انسان های صاحب ثروت و قدرت، مرز های

28 مرداد 96

 

🔴 وقتی که در تاریخ 23 تیر 1394 کشور های 1+5 و مسئول سیاست گذاری اتحادیه اروپا با ظریف برجام را امضاء کردند، ظریف با اعتماد وافری که به آمریکا و جان کری داشت هیچگاه تصور

27 مرداد 96

کدام تشکل؟

 

تشکیلات را میتوان به اب و حرکت انقلاب اسلامی را به کشتی تعبیر کرد که به گفته ی مولوی :
اب در کشتی هلاک کشتی است
اب اندر زیر کشتی پشتی است
تشکیلات مثبت و حزب الله

25 مرداد 96

#یادداشت_کوتاه

🔸اعضای جدید مجمع تشخیص...🔹

🔵 بنده بعنوان یک دانشجو ابتدا انتصاب اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را به آنها تبریک عرض میکنم، اما اول از همه هرچند از تمام گروهها و جریانات سیاسی در این ترکیب جدید در مجمع حضور

25 مرداد 96

#یادداشت_کوتاه_دانشجویی

♦️کابینه♦️

🔴با بررسی کابینه جدید معرفی شده از سوی دولت دوازدهم، به وضوح میتوان دریافت که کابینه جدید از کابینه قبلی بهتر هست.

⭕️مردم در انتخابات 29 اردیبهشت یک بار دیگر با حضور گسترده خود نشان دادند که تنها راه پیشرفت کشور،

گالری تصاویر