مازیار نبی زاده تعداد بازدید: 6580 |

25 مرداد 96

#یادداشت_کوتاه

🔸تئوریسن اصلاحاتی🔹

'شیطان هم به 'خدا' اعتقاد دارد.🤔😎

🔵 عبدالکریم سروش بعد از منحرف ساختن دانشگاهها از طریق ستاد انقلاب فرهنگی و پوزیتیویستی کردن بیش از پیش جریان علمی دانشگاهها، با نفوذ در بخش فرهنگی انقلاب و در دست گرفتن اصلی ترین نشریه تئوریک فرهنگیِ انقلابی یعنی 'کیهان فرهنگی'، بنیان های فرهنگی مردم را زیر سوال برده و در کنار آن به اشاعه اندیشه های انحرافیِ خود و پرورش دسته ای از مسئولین، نخبگان و شبه روشنفکران به ویژه در بدنه اصلی وزارت ارشاد اهتمام میکند.

🔴 وی به تدریج جریانی را پدید میآورد که با در دست گرفتن حوزه های اصلی فرهنگی نظیر بازار نشر کتاب و ترجمه و حوزه زنان و مجلات 'زن روز' و 'زنان'، حوزه سینما و ارگان های مطبوعاتی و روزنامه ها و در نهایت حلقه کیان، که این جریان با در دست گرفتن این حوزه ها عملاً بصورت نرم بنیان های فرهنگی و اعتقادی و عملی جامعه را مورد تهاجم قرار میدهند. دنباله روهای سروش طی دوران انقلاب تاکنون دگرگونیهای زیادی را در فرهنگ مردم ایجاد کرده اند.

🔵 عبدالکریم سروش با تبیین اندیشه های پلورالیستی و مبانی فلسفی غرب، به تدریج پایه های جریانی از افرادِ سکولارِ غربزدهِ شبه روشنفکرنمایِ اصلاحطلب در ایران را پی ریزی مینماید. جریانی که بعنوان پایگاه اصلی ابرقدرتها برای دستیابی به اهداف امپریالیستی شان در ایران قرار میگیرد.

✍ مازیار نبی زاده. دانشجوی رشته مهندسی شهرسازی

#با_هم_همراه_باشیم...

دیدگاه (0)
به اشتراک بگذارید:
security code

گالری تصاویر