ی.م تعداد بازدید: 7774 |

31 مرداد 96

#یادداشت_کوتاه

🔸پدرانِ اصلاحات؟؟!!◽️
تئوریسین هایِ اصلاحطلب یا اپوزوسیون های ضدِ اسلام؟

▫️اصل مسلم اصلیترین تئوریسین های اصلاحطلب، سکولاریسم است و از لوازم سکولاریسم، همین هجویاتی است که به پیامبر و ائمه و قرآن نسبت داده شده! کیست که نداند کدیور ائمه را معصوم نمی داند؟! کیست که نداند گنجی امام زمان را قبول ندارد؟ و قرآن را کلام خدا نمیداند؟ کیست که نداند گنجی و سروش و کدیور دست در دست هم بر علیه نظام و امام رسما فعالیت می کردند؟! یا اینکه سروش گفته قرآن حاصل ذهن پیامبر است و یا ... . اساسا فلسفه ی سکولاریسم بر این پایه بنا شده است که زندگی با در نظر گرفتن ارزش‌ها پسندیده‌است و دنیا را با استفاده از دلیل و منطق، بدون استفاده از تعاریفی مانند خدا و یا هر نیروی ماورای طبیعی دیگری، بهتر می‌توان توضیح داد و این دقیقا متضاد تعالیم دینی اسلام است.

🔹اصلاحاتی هایی که در ایام پس از انتخابات دوم خرداد 76 تحت تعلیم و تفکرات شاذ عبدالکریم سروش و حلقه کیان بودند، اندیشه های سروش را در خصوص سکولاریسم مبنی بر:«حکومت سکولار، حکومتی است که دین را نه مبنای مشروعیت خود قرار می دهد نه مبنای عمل خود» و «سکولاریسم به معنای کنارگذاشتن آگاهانه دین از صحنه معیشت و سیاست» به شدت ترویج میکردند.

🔺سعید حجاریان تئوریسین اصلاحاتی که گفته «ما مدافع جمهوریت نظام هستیم» و اینکه «استاد مطهری جمهوری را فرم و اسلام را محتوای حکومت می داند را ما قبول نداریم» گویای اندیشه حاکم بر اصلاحاتی های دین ستیز است.

🖇پ.ن: با مرور سخنان و مواضع اینان، در میابیم که این تئوریسین های اصلاحطلب اپوزوسیون نظام و انقلابند یا ماجرا بیخ دار تر از این هاست؟!

ادامه دارد ...

🖊 ی.م
دانشجوی دانشگاه گیلان

دیدگاه (3)
به اشتراک بگذارید:
Libby Evans 11 آذر 1402 ساعت 01:09

Hi there, We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically. - Guaranteed: We guarantee to gain you 300-1000+ followers per month. - Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche. - Safe: All actions are made manually. We do not use any bots. The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately. If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further. Kind Regards, Libby Unsubscribe here: https://removeme.click/unsubscribe.php?d=waresin.ir

Georgina Haynes 20 تیر 1402 ساعت 02:04

Hi, We'd like to introduce to you our explainer video service, which we feel can benefit your site waresin.ir. Check out some of our existing videos here: https://www.youtube.com/watch?v=zvGF7uRfH04 https://www.youtube.com/watch?v=cZPsp217Iik https://www.youtube.com/watch?v=JHfnqS2zpU8 All of our videos are in a similar animated format as the above examples, and we have voice over artists with US/UK/Australian accents. We can also produce voice overs in languages other than English. They can show a solution to a problem or simply promote one of your products or services. They are concise, can be uploaded to video sites such as YouTube, and can be embedded into your website or featured on landing pages. Our prices are as follows depending on video length: Up to 1 minute = $239 1-2 minutes = $339 2-3 minutes = $439 *All prices above are in USD and include a full script, voice-over and video. If this is something you would like to discuss further, don't hesitate to reply. Kind Regards, Georgina

Libby Evans 28 اردیبهشت 1402 ساعت 11:02

Hi there, We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically. - Guaranteed: We guarantee to gain you 400-1200+ followers per month. - Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche. - Safe: All actions are made manually. We do not use any bots. The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately. If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further. Kind Regards, Libby

security code

گالری تصاویر