«کوهستان حویق» کجاست؟
معرفی روستای انتخاب شده برای اردوی جهادی 94
22 مرداد 94

برای مردمان غیوری که رفت و آمد خودرو را در روستای خود برابر با معجزه میدانند، هرچه انجام دهی باز هم کم است...

از رشت دور میشویم و به سمت غرب و شمال غرب حرکت میکنیم. پس از طی طریقی طولانی

گزارشی تفصیلی از اردوی جهادی برادران
بر قدسیان چه گذشت؟
28 شهریور 94

هدف اول: کندن زمین به حدی که حدود 15 متر مربع زمین شیب دار، هموار و مسطح شود...

 

از رشت حرکت میکنیم به سمت غرب استان. دو ساعت و خرده ای طول میکشد تا به شهر حویق برسیم. جایی نزدیک به

گالری تصاویر