«کوهستان حویق» کجاست؟
معرفی روستای انتخاب شده برای اردوی جهادی 94
22 مرداد 94

برای مردمان غیوری که رفت و آمد خودرو را در روستای خود برابر با معجزه میدانند، هرچه انجام دهی باز هم کم است...

از رشت دور میشویم و به سمت غرب و شمال غرب حرکت میکنیم. پس از طی طریقی طولانی

گالری تصاویر