ایده یکی از دانشجویان دانشگاه گیلان
چگونه به فقرا کمک کنیم؟؟
16 تیر 94

یکی از دانشجویان و دوستان هم دانشگاهی خودمان، یک کار خیری راه انداخته و آن را به دیگران هم توصیه میکند.

در متنی با عنوان «چگونه به فقرا کمک کنیم؟» اینگونه آورده شده است:

 

" در این نوشته می خواهیم یک شیوه

گالری تصاویر